Fra vår familie. Til alle dere.

Vi savnet en restaurant som innså at noen ganger vil du vite hva regningen ender på, og at barna (og ganske mange voksne) vil ha Fanta til fisken. Og at andre ikke ønsker fisk i det hele tatt, men likevel drikker vin. Til både taco, burger og salat. Og som innser at du faktisk vil reise deg og gå rett etter å ha spist.

Så vi åpnet EGON. En skikkelig restaurant for hele familien. Hvordan du definerer familie er imidlertid helt opp til deg. Poenget vårt er at alle er velkomne. Hele tiden.

Les mer om Egon