Alle artikler

Egon Hamar - under planlegging

Av: Dan Robert Halshamn

Bilder: Flere

Vi i Egon har hvert år mellom 40 og 60 tilbud fra ulike gårdeiere fra inn- og utland om å etablere Egon. Vår hovedfokus skal være å ta vare på de restaurantene vi har, men om svært gode lokasjoner dukker opp at vi kan åpne 1-3 nye Egon hvert år.

Hamar, en by med i overkant av 30.000 innbyggere er en by vi de siste 10 årene har mottatt svært mange tilbud fra gårdeiere om lokaler. Hamar er en by som er lik ganske mange andre byer vi har Egon i, men har inntil nylig hatt et bysentrum hvor det ikke har skjedd særlig mye gjennom året. Vi har derfor avventet å etablere oss i Hamar. Det har de siste årene derimot skjedd en vesentlig endring i Hamar sentrum, hvor både gårdeiere og kommune har blitt mer og mer offensiv og samarbeidet godt med leietakere om å skape mer aktivitet, puls og liv i sentrum. Både sentrum og områdene rundt, ja til og med strandlinjene ned mot Mjøsa er iferd med å bli oppgradert og mer tilgjengelig for publikum – rett ved sentrum.
 
Når det perfekte lokalet midt på torvet i Hamar dukket opp, fra en svært positiv, engasjert og langsiktig lokal gårdeier – så var dette en helt tydelig match. Vi brukte våren og sommeren på nøye vurderinger og forhandlinger, før vi signerte en leiekontrakt med fokus på drift «inn i evigheten». Dette er torvet i enden av gågaten hvor alle store events skjer gjennom året, her ligger kulturhus og kino og en rekke andre restauranter. Og naturligvis med perfekte solforhold gjennom hele dagen og året rundt.
Egon Hamar vil ha ca 200 sitteplasser inne og ca 150 sitterplasser ute, og vil åpne over påske 2022.
Vi gleder oss veldig til å ønske Egon Hamar inn i familien våren 2022.