Vi bryr oss

Vi bryr oss!

Vi er stolte av å kunne gi støtte tilbake til samfunnet gjennom støtte og bidrag til ulike lag og foreninger som vi mener gjør en viktig jobb.

Sykehusklovnene

Sykehusklovnene

Sykehusklovnene kan ikke gjøre noe med situasjonen til barnet på sykehus, men med opplevelsen av situasjonen.

En sykehusklovn lager ikke fargesprakende dyr av knirkende ballonger, men trår varsomt og oppmerksomt rundt på de forskjellige barnepostene. Gjennom improvisasjon, lydhørhet og sin helt spesielle klovnekommunikasjon besøker de pasienter, pårørende og helsepersonell. Sammen skaper klovn og barn unike øyeblikk hvor sykehusets rutiner må vike plass for noe annet. Les mer

Sykehusklovnene

Brannbamsen Bjørnis

Egon har siden mai 2015 samarbeidet med Trøndelag brann- og redningstjeneste og Brannbamsen Bjørnis.

Samarbeidet ligger på flere plan, men først og fremst deles det ut aktivitetshefter til alle barn på Egon hvor barna lærer litt om brannvern. Bl.a. hva er en røykvarsler og hva er en brann. Brannbamsen Bjørnis er først og fremst utviklet for å møte barn som har behov for omsorg og trygghet ved ulykker og traumer. Han bidrar også i arbeidet med å vekke barns interesse for forebyggende brannvernarbeid – læren om brannsikkerhet.

Sykehusklovnene

Kirkens bymisjon

Kirkens Bymisjon gjør en fremragende jobb spesielt overfor mennesker i krise eller som opplever livet som vanskelig.

De jobber i det samme bybildet som Egon og vi synes det er flott å kunne bidra med økonomisk støtte til noen som gir så mye av seg selv, og som er der for de som har det litt vanskeligere.

Sykehusklovnene

Natteravnene

Det at engasjerte foreldre og øvrige voksne bidrar til trygghet i byene anser vi som svært viktig for ro i byen på kveld / natt.

Det er også viktig for oss som er avhengig av gjester som skal føle seg trygge når de er i byen. Også for våre ansatte som ofte ikke er ferdig på jobb før siste buss er gått for kvelden. Derfor har Egon i hele Norge hvor det finnes Egon og en avdeling for Natteravnene, i hele julebordsperioden fra medio november og fram til jul, spandert pizza på alle natteravnene som vandret i byen. Lokalt har også flere Egon utvidet dette til å spandere pizza også i andre perioder av året hvor det er mye "liv" i bybildet.