Vi gir tilbake

Vi bryr oss! Vi er stolte av å kunne gi støtte tilbake til samfunnet gjennom støtte og bidrag til ulike lag og foreninger som vi mener gjør en viktig jobb.

Brannbamsen Bjørnis

Brannbamsen Bjørnis er tidenes største satsing på brannforebyggende kommunikasjon med barn som hovedmålgruppe. Prosjektet bygger på tanken om at brannvernopplæring for barn er en av grunnpilarene i brannforebyggende arbeid, både fordi barna tilegner seg grunnleggende kunnskaper og holdninger de har med resten av livet, og fordi barna er gode brannvernambassadører overfor foreldre og besteforeldre. Prosjektet jobber etter tre hovedstrategier: For det første skal Bjørnis brukes som verktøy når brannvesenet møter barn i forbindelse med brann og andre ulykker, den såkalte trøstebamsen. For det andre skal vi tilby og videreutvikle nasjonalt forebyggende undervisningsopplegg for alle barnehager her til lands. For det tredje skal vi bygge videre på Brannbamsen Bjørnis som brannvesenets positive promotør, forebygger og barnas store helt. Egon har siden mai 2015 samarbeidet med Brannbamsen Bjørnis.  Samarbeidet ligger på flere plan, men først og fremst deles det ut aktivitetshefter til alle barn på Egon hvor barna lærer litt om brannvern. For vært eneste aktivitetshefte som deles ut gir Egon tilbake 1,- kr til Bjørnisprosjektets arbeid. Har det ikke vært for Egon og deres tilskudd til Bjørnisprosjektet så har ikke prosjektet vært en stor nasjonal satsning i dag, sier gründer og brannkostabel Rikard Heimen.

Kirkens bymisjon

Kirkens Bymisjon gjør en fremragende jobb spesielt overfor mennesker i krise eller som opplever livet som vanskelig. De jobber i det samme bybildet som Egon og vi synes det er flott å kunne bidra med økonomisk støtte til noen som gir så mye av seg selv, og som er der for de som har det litt vanskeligere.

Natteravnene

Det at engasjerte foreldre og øvrige voksne bidrar til trygghet i byene anser vi som svært viktig for ro i byen på kveld / natt. Det er også viktig for oss som er avhengig av gjester som skal føle seg trygge når de er i byen. Også for våre ansatte som ofte ikke er ferdig på jobb før siste buss er gått for kvelden. Derfor har Egon i hele Norge hvor det finnes Egon og en avdeling for Natteravnene, i hele julebordsperioden fra medio november og fram til jul, spandert pizza på alle natteravnene som vandret i byen. Lokalt har også flere Egon utvidet dette til å spandere pizza også i andre perioder av året hvor det er mye "liv" i bybildet.